Faglig plattform

I 2014 utarbeidet FMSO en faglig plattform som er bindene for alle medlemssentrene. Plattformen presenterer faglig ståsted - blant annet forståelsen av selvhjelp, brukermedvirkning, arbeidsmetoder og de ulike tilbudene på sentrene. Plattformen kan lastes ned her.


Den faglige plattformen revideres i 2017og det vil foreligge en ny versjon tidlig i 2018.