Forebyggende arbeid

Sentrene mot incest og seksuell overgrep har som et av sine mål å forebygge incest og seksuelle overgrep gjennom undervisning – og annet opplysningsarbeid i samfunnet. Sentrene tilbyr tilpassede undervisningsopplegg til grunnskole, videregående, høgskole og andre instanser. Sentrene tilbyr også råd og veiledning til det øvrige hjelpeapparatet.

Ta kontakt med ditt lokale senter dersom du ønsker undervisning rettet mot barn, ungdom eller studenter eller veiledning/kompetanseheving om incest og seksuelle overgrep ved ditt arbeidsted!