Kontakt

E-post: kontor@fmso.no

Telefon: 970 89 189 eller 948 14 385

Postadresse: Fellesskap mot seksuelle overgrep, Torggata 1, 0181 Oslo