Om FMSO

Fellesskap mot seksuelle overgrep (FMSO) ble etablert i 1999 og er fellesorganisasjonen til landets sentre mot incest og seksuelle overgrep og Dixi Ressurssenter mot voldtekt. Stiftelsen har 20 medlemssentre og driftes av midler fra Barne-, ungdoms og familiedirektoratet og fra en årlig medlemskontingent.

FMSO har følgende formål:

• Samle sentre mot incest og seksuelle overgrep i Norge som arbeider etter selvhjelpsideologi
• Være bindeledd mellom medlemssentrene for utveksling av kunnskap og erfaring
• Etablere felles kontaktpunkt på landsbasis, blant annet gjennom ledersamlinger og landskonferanser
• Fungere som medlemssentrenes felles talerør i kontakt med myndigheter og media, og en høringsinstans i saker som omhandler seksuelle overgrep
• Være pådriver innenfor medlemssentrenes kvalitet- og utviklingsarbeid

FMSO holder til sentralt i Oslo, og har post- og besøkadresse: Torggata 1, 0181 Oslo

Ansatte:

Daglig leder: Linda Bakke (permisjon)

Fungerende daglig leder: Ingvild Hestad Torkelsen
E-post: kontor@fmso.no
Mobil: 970 89 189/948 14 385

Konsulent: Sunniva Lundh
E-post: sunniva@fmso.no
Mobil: 936 07 879

 

Vi tar imot henvendelser fra media, offentlig hjelpeapparat, andre organisasjoner/instanser, studenter, privatpersoner mfl.

FMSO er medlem av Forum for Barnekonvensjonen.

Organisasjonsnummer: 981.411.315

Brosjyre.