Om Fellesskap mot seksuelle overgrep (FMSO)

Fellesskap mot seksuelle overgrep (FMSO) er fellesorganisasjonen til landets sentre mot incest og seksuelle overgrep, og Dixi ressurssenter mot voldtekt. FMSO ble stiftet i 1999 og er en selvstendig, livssynsnøytral og partipolitisk uavhengig organisasjon. FMSO driftes av midler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og fra en årlig medlemskontingent og har 19 medlemssentre.

FMSO jobber for større åpenhet om incest og seksuelle overgrep, og for en offentlig satsing for å forebygge og hindre seksuelle overgrep i nære relasjoner. FMSO er også et bindeledd mellom medlemssentrene, og et felles talerør opp mot myndigheter og media.

 

FMSO har følgende formål:

  1. Samle sentre mot incest og seksuelle overgrep i Norge som arbeider etter selvhjelpsideologi
  2. Være bindeledd mellom medlemssentrene for utveksling av kunnskap og erfaring
  3. Etablere felles kontaktpunkt på landsbasis, blant annet gjennom ledersamlinger og landskonferanser
  4. Fungere som medlemssentrenes felles talerør i kontakt med myndigheter og media, og en høringsinstans i saker som omhandler seksuelle overgrep
  5. Være pådriver innenfor medlemssentrenes kvalitet- og utviklingsarbeid

FMSO består av en daglig leder i 100% stilling.

Brosjyre om FMSO kan lastes ned her.

IMG_0152

Ingvild Hestad Torkelsen

Daglig leder kan kontaktes på kontor@fmso.no eller 970 89 189 / 948 14 385
Post- og besøksadresse er Torggata 1, 0181 Oslo.