Styret

Styreleder Hanne Pedersen er utdannet sosionom og har i tillegg Master i ledelse og organisasjons-psykologi. Pedersen jobber som prosjektleder.

Nestleder Geir Borgen er utdannet spesialist i pediatri og jobber som formidlingsleder ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).

Styremedlem Annette Holte er utdannet økonom og jobber i Kongsberg Maritim som markedssjef. Holte har en mastergrad i ledelse- og organisasjons-psykologi og har tidligere erfaring fra styrearbeid i Kongsberg International School.

Styremedlem Rachel Vorren er er daglig leder ved SMISO Sør-Trøndelag. Hun har utdanning innenfor sosialfag, juss og ledelse. Vorren har arbeidserfaring innenfor arbeid med barn og familier i kommune, fylke og stat. 

Styremedlem Grace Ellen Gjuvsland er daglig leder ved SMISO Hordaland. Gjuvsland er utdannet sykepleier og har videreutdanninger innen administrasjon og ledelse og veiledning. Gjuvsland har tidligere jobbet som leder innenfor spesialist-helsetjenesten og i Kreftforeningen.

Styret i FMSO består av styreleder, nestleder og tre styremedlemmer, samt to varamedlemmer. To av medlemmene representerer forskjellige medlemssentre i FMSO. Daglig leder i FMSO er styrets sekretær.

Styret er stiftelsens øverste organ, og leder FMSO i henhold til vedtektene og årsmøtets vedtak, og har myndighet til å fatte vedtak vedrørende stiftelsens virksomhet i alle saker. Personer med engasjement og/eller kompetanse på fagfeltet er valgbare til styret.

Styret har ansvar for forvaltning av stiftelsens midler, og for at stiftelsen drives i samsvar med formålet og gjeldende lovbestemmelser. Det er styret som ansetter daglig leder.