Statistikk

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) utgir årlig en statistikk for sentrene mot incest og seksuelle overgrep. Sentio Research Norge er ansvarlig for innsamling av datamateriale og den kommenterte statistikken.

 

I år kommer statistikken på nett for første gang og blir dermed tilgjengelig for alle som vil vite mer: Bufdir sine statistikksider.