Styret

Styret til FMSO består av styreleder, nestleder og tre styremedlemmer, samt to varamedlemmer. To av medlemmene representere to forskjellige medlemssentre i FMSO. Daglig leder i FMSO er styrets sekretær.

Styret leder stiftelsens i henhold til vedtektene og årsmøtets vedtak, og har myndighet til å fatte vedtak vedrørende stiftelsens virksomhet i alle saker. Personer med engasjement og/eller kompetanse på fagfeltet er valgbare til styret.

Styret har ansvar for forvaltning av stiftelsens midler, og for at stiftelsen drives i samsvar med gjeldende lovbestemmelser.

Hanne Pedersen

Hanne Pedersen
Styreleder

Hanne Pedersen er utdannet sosionom og har i tillegg Master i ledelse og organisasjonspsykologi. Pedersen jobber som prosjektleder.

annette

Anne Holthe
Styremedlem

Annette Holte er utdannet økonom og jobber i Kongsberg Maritim som markedssjef. Holte har en Mastergrad i ledelse og organisasjonspsykologi og har tidligere erfaring fra styrearbeid i Kongsberg International School.

rachel

Rachel Sofie Vorren
Styremedlem

Rachel Sofie Vorren er daglig leder ved SMISO Sør-Trøndelag og er valgt inn i styret som medlemssentrenes representant. Hun har utdanning innenfor sosialfag, juss og ledelse. Vorren har arbeidserfaring innenfor arbeid med barn og familier i kommune, fylke og stat.

geir

Geir Borgen
Styremedlem

Geir Borgen er utdannet spesialist i pediatri og jobber som formidlingsleder ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, NKVTS.

grace

Grace Ellen Gjuvsland
Styremedlem

Grace Ellen Gjuvsland er daglig leder ved SMISO Hordaland og er valgt inn i styret som medlemssentrenes representant. Gjuvsland er utdannet sykepleier og har videreutdanninger innen administrasjon og ledelse og veiledning. Gjuvsland har tidligere jobbet som leder innenfor spesialisthelsetjenesten og i Kreftforeningen.