Nyhetsbrev #12

Av Ingvild Hestad Torkelsen Foto Jurica Koletić på Unsplash.

Follow by Email
Facebook
Twitter

Russetiden er her igjen, og sentrene mot incest og seksuelle overgrep og Dixi ressurssenter mot voldtekt har gjennom flere år drevet med opplysningsarbeid for å forebygge seksuelle overgrep i russetiden.

Kampanjer mot seksuelle overgrep  -  #neiernei #kjernekar #jegerher 

 

#metoo har satt seksuelle overgrep på dagsorden, og vist hvor mye kraft som kan ligge i enkeltpersoners engasjement i sosiale medier. Men det finnes også nasjonale kampanjer som ønsker å øke bevisstheten rundt seksuelle overgrep som har gått over flere år.

FMSO er glad for at disse kampanjene får mye oppmerksomhet, og i dette nyhetsbrevet ønsker vi å fremheve kampanjer som bidrar til kunnskap om seksuelle overgrep, og som oppfordrer barn, ungdom, russ, foreldre og andre til å ta vare på hverandre, og å si ifra! Vi synes at disse kampanjene fortjener å bli løftet fram, for vi har nemlig en visjon:

"Ingen skal bli utsatt for seksuelle overgrep"

 

 

Foto: Amnesty International

Nei er nei

Denne våren har Amnesty vært en av pådriverne for at Stortinget skulle vedta en norsk samtykkelov som tydeliggjør at seksuell omgang uten samtykke er voldtekt. Blant annet sto Amnesty bak en kampanjefilm inspirert av Disney, som har fått en million visninger på Facebook. Forslaget om ny lov ble nedstemt i Stortinget, på tross av kritikk fra FN, og i strid med Istanbulkonvensjonen. Amnesty fortsetter likevel kampen mot voldtekt, og i år som i fjor har de et samarbeid med russen om kampanjen #NeiErNei.
Et av virkemidlene som brukes i kampanjen, er #NeierNei-merket som kan strykes på russedressen og som distribueres av Russeservice og Russedress. I tillegg driver de opplysningsarbeid med fokus på at voldtekt er sex uten samtykke. For å forklare hva samtykke er, viser Amnesty til filmen Tea Consent. Filmen illustrerer på en enkel måte hva samtykke ved sex innebærer, gjennom å sammenlikne det med å tilby noen en kopp med te. Amnesty tilbyr også klistremerker med Sexvettreglene - 6 regler om sex, som de oppfordrer  russen til å klistre på mobilen.

 

Amnesty skriver på sine nettsider at de har fått tusenvis av henvendelser de siste månedene av engasjert russ, og de har blitt kontaktet av russestyrer og skoleklasser for å holde foredrag. I tillegg påpeker Amnesty at knutereglene har blitt tydeligere i sitt budskap mot seksuelle overgrep. (Foto: Politiet)

 

#kjernekar

I slutten av april gikk voldtektsseksjonen i Kripos ut og oppfordret russen til å passe på hverandre. Oppfordringen kommer etter politiets gjennomgang av anmeldte voldtekter i russetiden i fjor. Gjennomgangen viste at hver tredje voldtekt skjedde mens andre så på.
Siden 2013 har politiet hatt kampanjen #kjernekar, der de oppfordrer russen til å passe på hverandre og at de skal si ifra hvis de er vitne til overgrep. Nylig gikk ungdomsavsnittet ved Majorstua politistasjon ut på facebook med en oppfordring til landets russepappaer, der de oppfordret dem til å ta en prat med sine sønner om hva det vil si å være en #Kjernekar:

"Kjære russepappa! Sønnen din er nå russ og han vil snart gå inn i de voksenes rekker. Kanskje flytter han hjemmefra til høsten for å tjenestegjøre i militære, eller ta videre utdanning. De fleste russeguttene vi møter ute på patrulje er kjernekarer, men det er dessverre noen som har et noe feiljustert moralsk kompass nå i russetiden, og det må kalibreres.

 

Her kommer en oppfordring til alle dere fedre med russesønner; Ta en prat med sønnen din om hva det vil si å være en #Kjernekar (...)"

 

Politiets innsats for å forebygge seksuelle overgrep, og deres tilstedeværelse på sosiale medier  får mye oppmerksomhet, og hashtaggen brukes aktivt.

 

#jegerher

Redd Barna startet i 2015 en kampanje for at landets kommuner skal ha beredskapsplaner og for å sikre at voksne som jobber med barn har kompetanse til å forebygge og avdekke seksuelle overgrep mot barn.
Under emneknaggen #JegErHer oppfordrer Redd Barna alle til å utfordre politikere til å stille seg bak Redd Barnas krav:

 

"For å forebygge seksuelle overgrep mot barn og gi barn beskyttelse og hjelp krever Redd Barna at:

  • Alle kommuner må ha en egen handlingsplan
  • Alle skoler og barnehager må ha en beredskapsplan

I tillegg bør kommunen:
Sikre at ansatte som møter barn i sitt arbeid får nødvendig kompetanse slik at de vet hva de skal gjøre om de er bekymret for et barn.
Sørge for at barn og unge får kunnskap om seksuelle overgrep" (reddbarna.no)

Kampanjen har hatt høy aktivitet de siste årene, og arbeidet fortsetter. Plakaten "10 ønsker til voksne fra barn og unge" fått mye oppmerksomhet og flere profilerte politikere har frontet kampanjen.