Handlingsplanarbeidet skal ledes av Justis- og beredskapsdepartementet, men flere departement og andre relevante aktører skal trekkes inn i arbeidet.

"For å utvikle god politikk på dette området er vi er helt avhengige av innspill fra frivillige organisasjoner med nærhet til problemstillingene", sier Kallmyr.