Tekst: Ingvild Hestad Torkelsen/Foto: Stortinget

Facebook
Twitter

20. oktober var vi på høring i Familie- og kulturkomiteen i forbindelse med det foreslåtte statsbudsjettet for 2021.

Det foreslås det en økning til sentrene på 3,1 % i 2021. Vi er i utgangspunktet tilfreds med økningen, men er likevel bekymret for økonomien til flere av sentrene neste år. Flere kommuner og fylkeskommuner varsler kunn i sentrene sine brudsjett i 2021, enten p.g.a. kommunesammenslåing, fylkessammenslåing eller Covid-19. Dette er særlig problematisk fordi finansieringen av sentrene i utgangspunktet er sårbar og avhengig av de kommunale midlene for å opprettholde status quo.

Vi ber om at komiteen innstilliter at det statlige tilskuddet fra Bufdir i 2021 opprettholdes også ved reduksjon i de kommunale tilskuddene.

Høringsinnspill FMSO 20201020.