Aktuelt

Å kjenne krisen på kroppen

Av Ingvild Hestad Torkelsen | 15. april 2020

Hele landet befinner seg i en krise, men vi må huske de som er mest utsatt.

Les mer

Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte

Av Ingvild Hestad Torkelsen | 17. februar 2020

Tidligere Landsdekkende telefon har fått nytt navn og nye nettsider.

Les mer

Godt nytt (skole)år!

Av Ingvild Hestad Torkelsen | 20. desember 2019

Fmso er lyttet til i de nye læreplanene.

Les mer

Ny handlingsplan mot vold i nære relasjoner

Av Ingvild Hestad Torkelsen | 17. desember 2019

Fmso har levert både muntlig og skriftlig innspill til ny handlingsplan.

Les mer

Høy utsatthet for seksuelle krenkelser blant jevnaldrende.

Av Ingvild Hestad Torkelsen | 12. november 2019

NKVTS har lansert en ny nasjonal undersøkelse av ungdom i alderen 12 til 16 år.

Les mer

Høring i Familie- og kulturkomiteen

Av Ingvild Hestad Torkelsen | 25. oktober 2019

24. oktober var FMSO på høring i Familie- og kulutrkomiteen om statsbudsjettet for 2020.

Les mer

Informanter søkes til forskningsprosjekt

Av Ingvild Hestad Torkelsen | 30. september 2019

Universitetet i Tromsø søker informanter i alderen 18-35 år til forskningsprosjektet ”Møter med hjelpeapparatet”.

Les mer

Plikten som kan redde liv

Av Ingvild Hestad Torkelsen | 26. september 2019

74 % av oss kjenner ikke til at vi kan ha plikt til å avverge alvorlige lovbrudd. Ny guide skal øke kunnskapen om når, hvor og hva man kan avverge.

Les mer

Stadig flere brukere av SMISO i 2018

Av Ingvild Hestad Torkelsen | 26. juni 2019

Statistikken for 2018 er klar, og viser en tydelig økning i antall brukere av sentre mot incest og seksuelle overgrep og Dixi.

Les mer

Ny handlingsplan mot vold i nære relasjoner

Av Ingvild Hestad Torkelsen | 24. juni 2019

Regjeringen starter arbeidet med ny nasjonal handlingsplan om vold i nære relasjoner.

Les mer