Tekst: Ingvild Hestad Torkelsen/Logo: Bardus Design Nå samles vi og våre 16 medlemessentrene under en enhetlig profil og navnet Nok.. Målet er å øke brukervennligheten og gjøre det enkelt å finne frem til sitt nærmeste senter. Med endringen synliggjør vi også at alle sentrene i paraplyen følger en felles faglig plattform og etiske retningslinjer. Ordet…

Les mer