Faglig plattform

I 2014 utarbeidet FMSO en faglig plattform som er bindene for alle medlemssentrene. Plattformen presenterer blant annet forståelsen av selvhjelp, brukermedvirkning, arbeidsmetoder og de ulike tilbudene på sentrene. Plattformen kan lastes ned her.


Den faglige plattformen revideres i 2017og det vil foreligge en ny versjon i 2018.