Faglig plattform 

Sentrene som er tilknyttet FMSO inngår i et faglig samarbeid med målsetning om å sikre et likeverdig tilbud over hele landet, blant annet gjennom en felles faglig plattform. Den faglige plattformen skal bidra til å sikre høy faglig kvalitet i tilbudet ved alle sentrene. Plattformen er bindende for alle sentrene som er tilknyttet FMSO, sammen med felles etiske retningslinjer.

FMSO_illustrasjon_mob

Faglig plattform 

Sentrene som er tilknyttet FMSO inngår i et faglig samarbeid med målsetning om å sikre et likeverdig tilbud over hele landet, blant annet gjennom en felles faglig plattform. Den faglige plattformen skal bidra til å sikre høy faglig kvalitet i tilbudet ved alle sentrene. Plattformen er bindende for alle sentrene som er tilknyttet FMSO.

Kontakt oss her

Vennligst skriv inn ditt navn.
Vennligst skriv inn en melding.