Faglig plattform 

Gjennom kunnskap, profesjonalitet, forebygging og åpenhet jobber Fellesskap mot seksuelle overgrep (FMSO) mot visjonen ”Ingen skal bli utsatt for seksuelle overgrep”. Faglig plattform for sentrene er utarbeidet for å ta ett skritt i retning visjonen.

Åpenhet om seksuelle overgrep

”Et overgrep vil si at et menneske krenker et annet menneskes rettigheter"

 

 Sentrenes faglige grunnlag

”Selvhjelp er å gripe tak i din egen opplevelse av en situasjon, våge å stå i og utfordre det som smerter, for så å ta ansvar for egne følelser ved å gjøre noe med situasjonen”

Tilbudet ved sentrene

Sentrene er et tverrfaglig, gratis og lavterskel hjelpetiltak uten krav om henvisning.

Likeverdig tilbud over hele landet

Sentrene etterstreber å være tilgjengelige for alle utsatte og pårørende som har behov for råd, veiledning og støtte, uavhengig av hvor i landet de bor.

Tilpasset tilbud til barn under 18 år

Sentre som har tilbud til barn under 18 år har et særlig barnefaglig ansvar.

Utadrettet virksomhet

Utadrettet virksomhet og forebyggende arbeid er en del av kjernetilbudet.

Samarbeid med andre tjenester og kompetansemiljøer

Samarbeid med andre tjenester og kompetansemiljøer er en viktig del av sentrenes virksomhet.

"Ingen skal bli utsatt for seksuelle overgrep

luke-stackpoole-540158-unsplash_red
Follow by Email
Facebook
Twitter