FMSO_forebyggende i skolen

Forebyggende arbeid i skolen

Det forebyggende arbeidet i skolen er et viktig tilbud for mange av sentrene. Arbeidet er basert på undervisning for barn og unge om seksualitet, grenser og seksuelle overgrep gjennom mange år. Sentrenes erfaring med å snakke med brukerne på sentrene gir også innsikt og trygghet i å snakke om vanskelige tema. Undervisningsopplegget kan være en god støtte og et supplement til lærerne sitt arbeid på dette området.