FMSO_hjelp til selvhjelp

Hjelp til selvhjelp

Selvhjelp er en måte å håndtere utfordringer i livet på. Selvhjelpsbegrepet bygger på ideen om at det finnes ressurser i alle mennesker som kan aktiveres, gjenerobres og mobiliseres når vi møter utfordringer som gjør livet vanskelig. Disse ressursene kan være vanskelige å få tak på for noen og da trenger man veiledning og støtte. Det får man på Smiso.