Nyhetsbrev fra FMSO

Barneombudet sine to rapporter, fra nyhetsbrev #11

Hadde vi fått hjelp tidligere, hadde alt vært annerledes.

 

 Alle kjenner noen som har opplevd det .

 

Film fra nyhetsbrev #2

Filmen “Det finnes hjelp” laget av filmskaperen og dokumentaristen Nefise Özkal Lorentzen på oppdrag fra dinutvei.no

Foto: dinutvei.no

Filmen ble vist på seminaret “Barrierer mot hjelp ved vold”, på Cinemateket ondag 30.august. Les mer om seminaret her.

Sak fra nyhetsbrev#1

FMSO og valget.

Det nærmer seg valget, men hva mener de politiske partiene egentlig bør gjøres for barn og unge når det kommer til vold og overgrep?

Redd Barna har gått gjennom partiprogrammene til de ni største partiene for å se hvilke partier som har den beste politikken for barn.

Partiene er vurdert på seks tema, deriblant bedre beskyttelse mot vold og seksuelle overgrep. Redd barna har målt om partiene har generelle tiltak for å styrke avdekking av og respons på vold og seksuelle overgrep, som for eksempel ressurser og kompetanse hos politiet. De har også sett om det finnes konkrete tiltak knyttet til overgrep på nett, og om det er et mål å styrke barnehusene. Til slutt har de sett om partiene vil gjøre seksualitet, kropp og grensesetting til et tema i skole og barnehager, og om de vil sikre bedre kunnskap om vold og seksuelle overgrep til voksne som jobber med barn, både tematikken og hvordan de snakker med barn om den.

SV, KrF og Ap kommer best ut med grønt lys, mens de øvrige får gult.

Alle partiene mener det er viktig å styrke arbeidet med vold og overgrep i nære relasjoner, og flere går også inn for å styrke støttesentrene, både gjennom økte bevilgninger og bedre dekningsgrad. Mange av partiene løfter også fram undervisning om grensesetting som et viktig forebyggende tiltak. Flere partier trekker også fram viktighetene av at ulike etater samarbeider bedre, og noen går også inn for å styrke og utvide barnehusene.

Noen svakheter går igjen i flere av partiene – mangel på tiltak knyttet til overgrep på nett er en av dem. Samhandling mellom etater gjennom kommunale handlingsplaner er et annet punkt Redd Barna savner hos alle utenom Kristelig Folkeparti. Det savnes også at partiene er mer konkrete i hva de mener bør gjøres.

Heldigvis ble det ikke delt ut noen røde kort på dette temaet, og det er bra at de politiske partiene tar arbeidet med vold og overgrep mot barn på alvor. FMSO ser fram til å følge opp den nye regjeringen sine planer for arbeidet mot vold og overgrep, og vil jobbe for at løftene blir så konkrete som mulig.

Du kan lese hele Redd Barnas partibarnometer her: Partibarnometer