Om sentrene

Om sentrene

Sentrene mot incest og seksuelle overgrep finnes i alle fylker. De fleste av sentrene, og Dixi ressurssenter mot voldtekt, er tilknyttet paraplyorganisasjonen Fellesskap mot seksuelle overgrep (FMSO).

Sentrene er et tverrfaglig, gratis og lavterskel hjelpetiltak uten krav om henvisning. Sentrene skal fungere som et supplement til det offentlige hjelpeapparatet, og tilby råd, støtte og veiledning til de som har blitt utsatt for seksuelle overgrep og deres pårørende, etter prinsippet om hjelp til selvhjelp.

Utsatte og pårørende får tilbud om enesamtaler og gruppesamtaler basert på kunnskap om traumer og traumesensitiv omsorg, slik at de får mulighet til å bearbeide sine opplevelser. I tillegg driver sentrene med utadrettet virksomhet og forebyggende opplysningsarbeid mot kommuner, fagpersoner, barn og ungdom i skoler og barnehager, og mot samfunn og media.

Information about the Support centres in English and other languages is available on dinutvei.no.