Styret

Styreleder Annette Holte er utdannet økonom og jobber i Kongsberg Maritim som markedssjef. Holte har en mastergrad i ledelse- og organisasjons-psykologi og har tidligere erfaring fra styrearbeid i Kongsberg International School.

Nestleder Geir Borgen er utdannet spesialist i pediatri og jobber som formidlingsleder ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).

Styremedlem Hanne Pedersen er utdannet sosionom og har i tillegg Master i ledelse og organisasjons-psykologi. Pedersen jobber som prosjektleder.

Styremedlem Chatrine Elholm er daglig leder ved SMISO Sogn og Fjordane. Elholm er sosionom, og har tillegg 2 årig høgskule med økonomi, administrasjon og ledelse, samt helseledelse frå BI.

 

Foto: Rune Fossum / NRK

Styremedlem Grace Ellen Gjuvsland er daglig leder ved SMISO Hordaland. Gjuvsland er utdannet sykepleier og har videreutdanninger innen administrasjon og ledelse og veiledning. Gjuvsland har tidligere jobbet som leder innenfor spesialist-helsetjenesten og i Kreftforeningen.

Varamedlemmer: Harald Hodt og Ivar Kvalø.

Daglig leder er styrets sekretær. To av styremedlemmene skal være fra to av organisasjonens tilknyttede senter. 

Personer med engasjement og/eller kompetanse på fagfeltet er valgbare til styret.