Om sentrene

Sentrene mot incest og seksuelle overgrep finnes i alle fylker. Dixi ressurssenter mot voldtekt finnes i Oslo. 16 av landets 23 sentre er tilknyttet paraplyorganisasjonen FMSO.

Sentrene er et tverrfaglig, gratis og lavterskel hjelpetiltak uten krav om henvisning. Sentrene er supplement til det offentlige hjelpeapparatet, og tilbyr råd, støtte og veiledning til de som har blitt utsatt for seksuelle overgrep og deres pårørende, etter prinsippet om hjelp til selvhjelp.

Utsatte og pårørende får tilbud om enesamtaler og gruppesamtaler basert på kunnskap om traumer og traumesensitiv omsorg, slik at de får mulighet til å bearbeide sine opplevelser. I tillegg driver sentrene med utadrettet virksomhet og forebyggende opplysningsarbeid mot kommuner, fagpersoner, barn og ungdom i skoler og barnehager, og mot samfunn og media.

Sentrene som er tilknyttet FMSO har samme visjon: "Ingen skal bli utsatt for seksuelle overgrep", og jobber på grunnlag av verdiene:

  • Forebygging og åpenhet
  • Kunnskap og profesjonalitet
  • Selvhjelp

Les mer om sentrenes faglige grunnlag i den faglige plattformen eller de tilhørende veilederne.

Information about the Support centres in English and other languages is available on dinutvei.no.

Finn ditt nærmeste senter.

Logo_LHBTIQ_logo@2x