Skip to content

Sentrenes faglige grunnlag

FMSO_sentrenes faglige innhold

Sentrenes faglige grunnlag 

”Selvhjelpsforståelsen bygger på at det i alle mennesker finnes iboende ressurser som kan aktiveres og mobiliseres når det oppstår problemer. Selvhjelp er å gripe tak i din egen opplevelse av en situasjon, våge å stå i og utfordre det som smerter, for så å ta ansvar for egne følelser ved å gjøre noe med situasjonen”. (Selvhjelp Norge 2017).

Hjelp til selvhjelp

Sentrene arbeider etter prinsippet om hjelp til selvhjelp som innebærer en grunnleggende respekt for at alle har ressurser til å mestre eget liv og utvikling.  Tilbudet ved sentrene bygger på den enkeltes erkjennelse av at en trenger hjelp, og brukerne skal tilbys verktøy for å nyttiggjøre seg selvhjelp. Derfor skal sentrene:

 

 • legge til rette for brukermedvirkning og veiledet likemannsarbeid mellom brukerne basert på likeverd og gjensidig hjelp
 • legge til rette for deltakelse i samtale- og/eller selvhjelpsgrupper basert på faglige vurderinger av gruppens sammensetning og brukernes individuelle behov
 • legge til rette for individuell oppfølging, hvor tilbudet skal være del av en målrettet prosess for hver enkelt bruker

Kunnskapsbaserte tilbud

Det skal ligge kunnskapsbaserte vurderinger til grunn for alle tilbud ved sentrene.

 • Relevant og anerkjent forskningsbasert kunnskap skal integreres i vurderingen av tilbudene ved sentrene.
 • Ny forskningsbasert kunnskap skal integreres med sentrenes praksis, kompetanse og erfaring og tilpasses brukerens individuelle situasjon.

Delingskultur

Sentrene skal være preget av en delingskultur der vi både oppsøker og deler erfaringer og kunnskap om vårt felt for å sikre god utvikling og faglig kvalitet i tilbudene.

 • Sentrene skal ha en delingskultur som preger samarbeidet sentrene imellom.
 • Sentrene skal ha en delingskultur som preger samarbeidet med andre relevante instanser og organisasjoner.

 

Kompetanse

Sentrene skal vektlegge både formell kompetanse, erfaring og personlig egnethet. Sentrene tilbyr tverrfaglig veiledning og gjør faglige vurderinger som krever relevant kompetanse om blant annet:

 • seksuelle overgrep
 • psykisk helse
 • traumer og traumesensitiv omsorg
 • system og hjelpeapparat
 • juridiske forhold tilknyttet seksuelle overgrep

Kontakt oss her

Vennligst skriv inn ditt navn.
Vennligst skriv inn en melding.
Scroll To Top