Sentrenes forebyggende arbeid i skolen

Det forebyggende arbeidet i skolen er for mange av sentrene en stor del av tilbudet. Undervisningen er basert på sentrenes mangeårige erfaring og fagkunnskap om å snakke med barn og unge om seksualitet, grenser og seksuelle overgrep. Sentrenes erfaring med å snakke med brukerne på sentrene, gir også innsikt og trygghet i å snakke om vanskelige tema. Sentrenes undervisningsopplegg kan være en god støtte og et supplement til lærerne sitt arbeid på dette området.

Fotnoter

  1. Skilbrei og Stefansen 2018.
  2. FMSO 2017.
  3. Bufdir 2016.