Veileder lover og regler

FMSO_lover og regler

Lover og regelverk

Sentrene reguleres av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets årlige rundskriv ”Regelverk for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt”. I tillegg til rundskrivet og veilederen til rundskrivet, er blant annet følgende norske lovverk sentrale for sentrenes virksomhet.

Kontakt oss her

Vennligst skriv inn ditt navn.
Vennligst skriv inn en melding.