Veileder lover og regler

FMSO_lover og regler

Veileder lover og regler

Sentrene reguleres av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets årlige rundskriv ”Regelverk for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt.”I tillegg til rundskrivet og veilederen til rundskrivet, er blant annet følgende norske lovverk sentrale for sentrenes virksomhet.

Kontakt oss her

Vennligst skriv inn ditt navn.
Vennligst skriv inn en melding.