"Ingen skal bli utsatt for seksuelle overgrep"

"Ingen skal bli utsatt for seksuelle overgrep"

800 57 000

Ring gratis grønt nummer til landsdekkende døgnåpen telefon for overgrepsutsatte.

Fellesskap mot seksuelle overgrep er paraplyorganisasjonen for landets sentre mot incest og seksuelle overgrep og Dixi ressurssenter mot voldtekt.

Fellesskap mot seksuelle overgrep, FMSO, er paraplyorganisasjonen for landets sentre mot incest og seksuelle overgrep og Dixi ressurssenter mot voldtekt.

Faglig plattform

FMSO jobber med en faglig plattform for sentrene som lanseres til høsten.

 

Siste nytt

Nyhetsbrev #13

25. juni 2018

Avsluttende merknader fra FNs barnekomité Norges har levert rapporter til FNs komité for barnets rettigheter i 1993, 1998, 2003 og 2008. I 2016 ble den femte og sjette rapporten levert,…

Les mer

Nyhetsbrev #12

25. juni 2018

Våren er kampanjetid Kampanjer mot seksuelle overgrep  –  #neiernei #kjernekar #jegerher   Russetiden er her igjen, og sentrene mot incest og seksuelle overgrep og Dixi ressurssenter mot voldtekt har gjennom flere år…

Les mer

Kontakt oss her

Vennligst skriv inn ditt navn.
Vennligst skriv inn en melding.
Follow by Email
Facebook
Twitter