Om FMSO

Om FMSO

Fellesskap mot seksuelle overgrep (FMSO) ble etablert i 1999 og er fellesorganisasjonen til landets sentre mot incest og seksuelle overgrep og Dixi Ressurssenter mot voldtekt. Stiftelsen har 20 tilknyttede sentre og driftes av midler fra Barne-, ungdoms og familie­direktoratet og fra en årlig medlemskontingent.

Formål

  • Samle sentre mot incest og seksuelle overgrep i Norge som arbeider etter selvhjelpsideologi
  • Være bindeledd mellom medlemssentrene for utveksling av kunnskap og erfaring
  • Etablere felles kontaktpunkt på landsbasis, blant annet gjennom ledersamlinger og landskonferanser
  • Fungere som medlemssentrenes felles talerør i kontakt med myndigheter og media, og en høringsinstans i saker som omhandler seksuelle overgrep
  • Være pådriver innenfor medlemssentrenes kvalitet- og utviklingsarbeid

Våre vedtekter (28.04.14).

Årsrapporter

Styret

Styret i FMSO består av:

Styreleder Annette Holte (Kongsberggruppen)

Nestleder Geir Borgen (NKVTS)

Hanne Pedersen (Barnas Stasjon, Blå Kors)

Lars Due-Tønnessen (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet)

Grace Ellen Gjusvland (senterrepresentant fra Smiso Hordaland)

Chatrine Elholm (senterrepresentant fra Smiso Sogn og Fjordane)

 

Vara: Rannveig Kvifte Andresen (Dixi - ressurssenter mot voldtekt)