Om FMSO

Fellesskap mot seksuelle overgrep (FMSO) ble etablert i 1999 og er fellesorganisasjonen til landets sentre mot incest og seksuelle overgrep og Dixi Ressurssenter mot voldtekt. Stiftelsen har 20 tilknyttede sentre og driftes av midler fra Barne-, ungdoms og familiedirektoratet og fra en årlig medlemskontingent.

Formål:

• Samle sentre mot incest og seksuelle overgrep i Norge som arbeider etter selvhjelpsideologi
• Være bindeledd mellom medlemssentrene for utveksling av kunnskap og erfaring
• Etablere felles kontaktpunkt på landsbasis, blant annet gjennom ledersamlinger og landskonferanser
• Fungere som medlemssentrenes felles talerør i kontakt med myndigheter og media, og en høringsinstans i saker som omhandler seksuelle overgrep
• Være pådriver innenfor medlemssentrenes kvalitet- og utviklingsarbeid

 Vedtekter

Årsrapport 2015

Årsrapport 2016

Årsrapport 2017

Brosjyre

FMSO er medlem av Forum for Barnekonvensjonen.

Organisasjonsnummer: 981.411.315