Voldsoffererstatning

Dersom du er blitt overfalt, slått ned, voldtatt eller på annen måte utsatt for en straffbar handling som krenker livet, helsen eller friheten, kan du ha rett til voldsoffererstatning fra staten. Dersom voldsofferet dør, kan de etterlatte ha rett til erstatning. Det må være klart sannsynliggjort at det har skjedd en straffbar voldshandling.

 

Voldsoffererstatning

Ønsker du å søke voldsoffererstatning fra staten, må forholdet først anmeldes til politiet. Når du anmelder vil du få spørsmål fra politiet om du ønsker å fremme et erstatningskrav i forbindelse med straffesaken. Dette spørsmålet må du svare bekreftende på. For å fremme et slikt erstatningskrav til påtalemyndigheten må du ha dokumentasjon for de utgiftene som forholdet har påført deg.

Søknad om voldsoffererstatning fremsettes på eget skjema og søknaden sendes til Kontoret for voldsoffererstatning. Det koster ingenting å søke. Utgifter du har i forbindelse med å fremme søknaden, for eksempel knyttet til innhenting av journaler fra lege/legevakt, må du i utgangspunktet dekke selv. Enkelte utgifter kan likevel dekkes som en del av erstatningen, dersom du får innvilget din erstatningssøknad. Når du fyller ut søknadsskjemaet er det lurt å følge de anvisningene som står på side 3 i søknadsskjemaet.

Søknadsskjema kan du også få ved henvendelse til Kontoret for voldsoffererstatning, politiet eller Rådgivningskontorene for kriminalitetsutsatte.

Hvis du har du hatt bistandsadvokat i straffesaken, omfattes fremsettelse av søknad om voldsoffererstatning fra staten av bistandsadvokatoppdraget.

Velger du å bruke advokat i søknadsprosessen (og denne ikke er oppnevnt som bistandsadvokat i saken), må du i utgangspunktet dekke disse utgiftene selv. Dersom vilkårene for å få voldsoffererstatning vurderes oppfylt, kan rimelige og nødvendige advokatutgifter erstattes på lik linje med annet økonomisk tap som omfattes av ordningen. Tapsposten trekkes fra maksimalbeløpet i saken din.

For mer informasjon om voldsoffererstatning, kan du lese mer på Kontoret for voldsoffererstatning.

Brosjyre om Statlig erstatning til personer utsatt for vold og overgrep (voldsoffererstatningsordningen).

Ta også gjerne kontakt med et senter mot incest og seksuelle overgrep for veiledning og mer informasjon!

Follow by Email
Facebook
Twitter