Vanlige reaksjoner etter voldtekt eller seksuelle overgrep

Selv om noen reaksjoner går igjen oftere hos mennesker som har blitt utsatt for vold, er det ingen fasit på hvordan akkurat du reagerer. Det finnes ikke riktige eller gale reaksjoner, og både type reaksjon og intensitet på reaksjonene varierer fra person til person (dinutvei.no).

Du kan lese mer om vanlige reaksjoner etter vold, voldtekt eller seksuelle overgrep her.

Dersom du har blitt utsatt for kriminelle handlinger, kan du søke voldsoffererstatning fra den norske stat. Før du kan søke, må du som hovedregel ha anmeldt handlingen (dinutvei.no).

Du kan lese mer om rett til voldsoffererstatning her. 

dinutvei.no er en nasjonal veiviser ved vold og overgrep. Her finnes utdypende informasjon om det å være utsatt for vold og overgrep og om ulike hjelpetilbud.

Les mer på dinutvei.no.